Wojskowy Cmentarz Ukraiński w Kaliszu zostanie zrewitalizowany

3 miesięcy temu
Prezydent Krystian Kinastowski oraz dr Michał Laszczkowski, dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków podpisali dziś porozumienie w sprawie upamiętnienia Wojskowego Cmentarza Ukraińskiego w Kaliszu. Dyrektora Instytutu reprezentowała Dorota Kwinta, kierowniczka Wydziału Realizacji Projektów w Narodowym Instytucie Konserwacji Zabytków. – Podpisaliśmy ważne porozumienie, które pozwoli zrewitalizować Wojskowy Cmentarz Ukraiński w Kaliszu. Środki na ten cel przeznaczy Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków, a Miasto Kalisz będzie służyć wsparciem w realizacji projektu. Największa wojskowa nekropolia spośród wielu ukraińskich miejsc pamięci narodowej w Polsce zostanie upamiętniona - powiedział Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.
Rewitalizację cmentarza poprzedzą badania archeologiczne. Wszystkie prace zostaną wykonane na zlecenie Instytutu. Koszty sporządzenia dokumentacji, badań i robót pokryje Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków. Miasto Kalisz jest partnerem projektu i jako zarządca terenu, na którym znajduje się cmentarz, współpracuje z Instytutem w celu pozyskania niezbędnych dokumentów itp. Po zakończeniu robót na terenie cmentarza zainstalowany zostanie monitoring, a przy cmentarzu umieszczone zostaną tablice informacyjne.
Wojskowy Cmentarz Ukraiński w Kaliszu jest Na cment
Idź do oryginalnego materiału